C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

Полезни бланки, ползвани по граждански дела
Молба за теглене на детски влог над 14 години
Молба за теглене на детски влог под 14 години
Заявление за издаване на удостоверение за прекратен брак
Молба за сключване на брак на непълнолетен
Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт по граждански дела
Молба за издаване на заверен препис от влязло в сила съдебно решение и изпълнителен лист
Молба за издаване на изпълнителен лист по граждански дела
Заявление за отказ от наследство
Декларация за отказ от наследство
Молба за сключване на сделка със собственост на непълнолетно лице
Молба за сключване на сделка със собственост на малолетно лице
Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак

Полезни бланки, ползвани по наказателни дела
Заявление за представяне на допълнителни писмени доказателства по наказателно дело
Молба за издаване на заверен препис от влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела
Молба за издаване на изпълнителен лист по наказателни дела
Молба за ксерокопие от документ по наказелни дела
Молба за връщане на внесена парична гаранция
Молба за допускане на свидетел чрез призоваване от съда

Полезни бланки в изпълнителното производство
Молба за образуване на изпълнително производство
Молба за участие в публична продан - наддавателно предложение
Удостоверение за липса на изпълнителни дела

Други полезни бланки
Молба за освобождаване от държавни такси
Заявление за прилагане на документи
Молба за назначаване на експертиза
Молба за издаване на удостоверение
Молба за връщане на представени документи
Молба за издаване на незаверен препис от документи
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация