C C C C A+ A A- X

Годишни отчетни доклади

2021 г.

Доклад за дейността на Районен съд - Тервел за 2021г.

2020 г.

Доклад за дейността на Районен съд - Тервел за 2020г.

2019 г.

Доклад за дейността на Районен съд - Тервел за 2019г.

Отчет за дейността на Районен съд град Тервел за първото шестмесечие на 2019 г.

2018г.
Доклад за дейноста на Районен съд град Тервел за 2018г.
Отчет за дейността на Районен съд град Тервел за 2018 г.

2017г.
Доклад за дейноста на Районен съд град Тервел за 2017г.
Отчет за дейноста на Районен съд град Тервел за 2017 г.

2016г.
Доклад за дейноста на Районен съд град Тервел за 2016г.
Отчет за дейноста на Районен съд град Тервел за 2016 г.

2015г.
Доклад за дейноста на Районен съд град Тервел за 2015г.
Отчет за дейноста на Районен съд град Тервел за 2015 г.
Отчет за дейноста на Районен съд град Тервел за първото шестмесечие на 2015 г.
Отчет по гражданските дела на Районен съд град Тервел за първото шестмесечие на 2015 г.
Отчет по наказателните дела на Районен съд град Тервел за първото шестмесечие на 2015 г.
Справка за резултатите от дейността на съдиите от Районен съд гр.Тервел за първото шестмесечие на 2015 г.
Отчет за дейността на държавният съдебен изпълнител в РС - Тервел за първото шестмесечие на 2015 г.

2014г.
Доклад за дейноста на Районен съд град Тервел за 2014г.
Отчет за дейноста на Районен съд град Тервел за 2014 г.
Отчет по гражданските дела на Районен съд град Тервел за 2014г.
Отчет по наказателните дела на Районен съд град Тервел за 2014г.
Справка за резултатите от дейността на съдиите от Районен съд гр.Тервел за 2014г.
Отчет за дейността на държавният съдебен изпълнител в РС - Тервел за 2014г.

2013г.
Доклад за дейноста на Районен съд град Тервел за 2013г.
Отчет за дейноста на Районен съд град Тервел през 2013г.
Отчет по гражданските дела на Районен съд град Тервел за 2013г.
Отчет по наказателните дела на Районен съд град Тервел за 2013г.
Справка за резултатите от дейността на съдиите от Районен съд гр.Тервел през 2013г.
Отчет за дейността на държавният съдебен изпълнител в РС - Тервел през 2013г.
Отчет за дейноста на Районен съд град Тервел през първото шестмесечие на 2013г.
Отчет по гражданските дела на Районен съд град Тервел първото шестмесечие на 2013г.
Отчет по наказателните дела на Районен съд град Тервел първото шестмесечие на 2013г.
Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани наказателни дела на съдиите от Районен съд гр.Тервел първото шестмесечие на 2013г.
Отчет за дейността на държавният съдебен изпълнител в РС - Тервел първото шестмесечие на 2013г.

2012г.
Доклад за дейноста на Районен съд град Тервел за 2012г.
Отчет за дейноста на Районен съд град Тервел през 2012г.
Отчет по гражданските дела на Районен съд град Тервел през 2012г.
Отчет по наказателните дела на Районен съд град Тервел през 2012г.
Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани наказателни дела на съдиите от Районен съд гр.Тервел през 2012г.
Отчет за дейността на държавният съдебен изпълнител в РС - Тервел през 2012г.

2011г.
Доклад за дейноста на Районен съд град Тервел за 2011г.
Отчет за дейноста на Районен съд град Тервел за 2011г.
Отчет по гражданските дела на Районен съд град Тервел за 2011г.
Отчет по наказателните дела на Районен съд град Тервел за 2011г.
Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани наказателни дела на съдиите от Районен съд гр.Тервел през 2011 г.
Отчет за дейността на държавният съдебен изпълнител в РС - Тервел през 2011г.
Отчет за дейноста на Районен съд град Тервел през първото шестмесечие на 2011г.
Отчет по гражданските дела на Районен съд град Тервел през първото шестмесечие на 2011г.
Отчет по наказателните дела на Районен съд град Тервел през първото шестмесечие на 2011г.
Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани наказателни дела на съдиите от Районен съд гр.Тервел през първото шестмесечие на 2011г.
Отчет за дейността на държавният съдебен изпълнител в РС - Тервел през първото шестмесечие на 2011г.

2010г.
Доклад за дейноста на Районен съд град Тервел за 2010г.
Отчет за дейноста на Районен съд град Тервел през 2010г.
Отчет по гражданските дела на Районен съд град Тервел през 2010г.
Отчет по наказателните дела на Районен съд град Тервел през 2010г.
Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани наказателни дела на съдиите от Районен съд гр.Тервел през 2010 г.
Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в РС - Тервел за 2010г.

2009г.
Доклад за дейността на Районен съд-гр.Тервел за 2009г.
Отчет за дейноста на Районен съд град Тервел през 2009г.
Отчет по гражданските дела на Районен съд град Тервел през 2009г.
Отчет по наказателните дела на Районен съд град Тервел през 2009г.
Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани наказателни дела на съдиите от Районен съд гр.Тервел през 2009 г.
Справка за резултатите от върнати обжалвани и протестирани наказателни дела на съдиите от Районен съд гр.Тервел през първото шестмесечие на 2009 г.
Отчет по наказателните дела на Районен съд град Тервел за 6 месеца на 2009г.
Отчет по гражданските дела на Районен съд град Тервел за 6 месеца на 2009г.
Отчет за дейноста на Районен съд град Тервел за 6 месеца на 2009г.

2008г.
Доклад за дейността за 2008г.
Справка за дейността на Районен съд-гр.Тервел по граждански и наказателни дела за цялата 2008г.
Отчет за работата на Районен съд-гр.Тервел за 2008г.
Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в РС - Тервел за 2008г.
Справка за дейността на РС-Тервел по граждански дела за 2008г.
Справка за дейността на РС-Тервел по наказателни дела за 2008г.
Справка за дейността на съдиите за първото шестмесечие на 2008г.
Отчет за работата на РС-Тервел за шестмесечието на 2008г.
Отчет за дейността на държавните съдебни изпълнители в РС - Тервел за шестмесечието на 2008г.
Отчет по наказателните дела на РС - Тервел за шестмесечието на 2008г.
Отчет по гражданските дела на РС - Тервел за шестмесечието на 2008г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация