C C C C A+ A A- X

Съобщение

Важно!!!

На основание Заповед № 96/03.08.2022 г. на и.ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Тервел обявява конкурс за заемане на следната длъжност: „Съдебен деловодител“ – 1 (Една) щатна бройка. - ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Съдебен деловодител" при Районен съд - Тервел.

Извлечение от протокол с класиране на кандидатите от проведен конкурс за длъжността "Съдебен деловодител" при Районен съд - Тервел.

Районен съд - Тервел уведомява, че кореспонденцията по имейл, считано от 18.01.2022г. се извършва на НОВ имейл адрес на съда e-mail:rstervel@abv.bg

Районен съд – Тервел уведомява всички заинтересовани, че е регистриран в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Образуване на електронни дела в Районен съд – Тервел и извършване на процесуални действия в електронна форма

Уведомяваме Ви, че докладът за Модел 4 разработен в рамките на Дейност 1 „Разработване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури“ по проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, изпълняван от ВСС по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. с приложенията към него е публикуван на сайта на ВСС

ВСС дава възможност на заинтересованите лица до 10.06.2021г. да изразяват писмени становища и да задават въпроси по публикувания доклад.

Организацията на работата в Районен съд – Тервел  до отпадане на извънредната епидемична обстановка в страната се осъществява съгласно Заповед № 83 от 08.06.2021г. на и.ф. Административен ръководител - Председател на Районен съд – Тервел и Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия приети с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол 15 от 12.05.2020г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г., изм. и доп. с протокол № 21/01.06.2021 г.

Каталог на електронни услуги

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация