C C C C A+ A A- X

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на

подадените пред Районен съд - Тервел декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Декларации за несъвместимост

вх. №/дата на подаване

Чл.35, ал.1, т.1

вх. №/дата на подаване

 

Чл.35, ал.1, т.3

1.

Жулиета ****** Жекова

Съдебен архивар

1/05.06.2018г.

Изтегли

 

 

2.

Милена ****** Димова

Съдебен секретар

2/06.06.2018г.

Изтегли

 

 

3.

Иванка ****** Гочева

Съдебен деловодител

3/06.06.2018г.

Изтегли

 

 

4.

Маргарита ****** Георгиева

Съдебен деловодител

4/06.06.2018г.

Изтегли

 

 

5.

Павлина ****** Добрева

Административен секретар

5/06.06.2018г.

Изтегли

 

 

6.

Милена ****** Крумова

Деловодител СИС

6/06.06.2018г.

Изтегли

 

 

7.

Иванка ****** Чукачева

Съдебен секретар

7/06.06.2018г.

Изтегли

 

 

8.

Красияна ****** Николова

Главен счетоводител

8/06.06.2018г.

Изтегли

 

 

9.

Мария ****** Жекова

Призовкар - чистач

9/07.06.2018г.

Изтегли

 

 

10.

Радка ****** Енчева

Съдебен деловодител – компютърна обработка на данни

10/08.06.2018г.

Изтегли

 

 

11.

Йовка ****** Донева

Съдебен деловодител – компютърна обработка на данни

11/28.11.2019г.

Изтегли

 

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация