C C C C A+ A A- X

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на

подадените пред Районен съд - Тервел декларации по чл.35, ал.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Декларации за имущество и интереси

Вх. №/дата на подаване

Чл.35, ал.1, т.2            

 

 

Вх. №/дата на подаване

               

 

Чл.35, ал.1, т.4

   

ВСТЪПИТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ

1.

Жулиета ****** Жекова

Съдебен архивар

1/05.06.2018г.

Част I - имущество

Част II – интереси

 

 

2.

Милена ****** Димова

Съдебен секретар

2/06.06.2018г.

Част I - имущество

Част II – интереси

 

 

3.

Иванка ****** Гочева

Съдебен деловодител

3/06.06.2018г.

Част I - имущество

Част II – интереси

 

 

4.

Маргарита ****** Георгиева

Съдебен деловодител

4/06.06.2018г.

Част I - имущество

Част II – интереси

 

 

5.

Павлина ****** Добрева

Административен секретар

5/06.06.2018г.

Част I - имущество

Част II – интереси

 

 

6.

Милена ****** Крумова

Деловодител СИС

6/06.06.2018г.

Част I - имущество

Част II – интереси

 

 

7.

Иванка ****** Чукачева

Съдебен секретар

7/06.06.2018г.

Част I - имущество

Част II – интереси

 

 

8.

Красияна ****** Николова

Главен счетоводител

8/06.06.2018г.

Част I - имущество

Част II – интереси

 

 

9.

Мария ****** Жекова

Призовкар - чистач

9/07.06.2018г.

Част I - имущество

Част II – интереси

 

 

10.

Радка ****** Енчева

Съдебен деловодител – компютърна обработка на данни

10/08.06.2018г.

Част I - имущество

Част II – интереси

 

 

11.

Йовка ****** Донева

Съдебен деловодител – компютърна обработка на данни

2801/

28.11.2019г.

Част I - имущество

Част II – интереси

 

 

ЕЖЕГОДНИ ДЕКЛАРАЦИИ

1.

Жулиета ****** Жекова

Съдебен архивар

1111/

13.05.2019г.

Част I - имущество

 

 

2.

Маргарита ****** Георгиева

Съдебен деловодител

1114/

13.05.2019г.

Част I - имущество

 

 

3.

Иванка ****** Гочева

Съдебен деловодител

1119/

14.05.2019г.

Част I - имущество

 

 

4.

Павлина ****** Добрева

Административен секретар

1125/

14.05.2019г.

Част I - имущество

 

 

5.

Милена ****** Димова

Съдебен секретар

1126/

14.05.2019г.

Част I - имущество

 

 

6.

Красияна ****** Николова

Главен счетоводител

1131/

14.05.2019г.

Част I - имущество

 

 

7.

Иванка ****** Чукачева

Съдебен секретар

1134/

14.05.2019г.

Част I - имущество

 

 

8.

Милена ****** Крумова

Деловодител СИС

1135/

14.05.2019г.

Част I - имущество

 

 

9.

Мария ****** Жекова

Призовкар - чистач

1136/

14.05.2019г.

Част I - имущество

 

 

10.

Радка ****** Енчева

Съдебен деловодител – компютърна обработка на данни

1143/

15.05.2019г.

Част I - имущество

 

 

11.

Жулиета ****** Жекова

Съдебен секретар

822/12.05.2020г.

Част I - имущество

 

 

12.

Маргарита ****** Георгиева

Съдебен деловодител

823/12.05.2020г.

Част I - имущество

 

 

13.

Йовка ****** Донева

Съдебен деловодител - компютърна обработка на данни

832/14.05.2020г.

Част I - имущество

 

 

14.

Милена ****** Димова

Съдебен секретар

838/14.05.2020г.

Част I - имущество

 

 

15.

Иванка ****** Гочева

Съдебен деловодител

839/14.05.2020г.

Част I - имущество

 

 

16.

Павлина ****** Добрева

Административен секретар

840/14.05.2020г.

Част I - имущество

 

 

17.

Мария ****** Жекова

Призовкар - чистач

842/15.05.2020г.

Част I - имущество

 

 

18.

Милена ****** Крумова

Деловодител СИС

845/15.05.2020г.

Част I - имущество

 

 

19.

Николай ****** Грудев

Главен счетоводител

846/15.05.2020г.

Част I - имущество

 

 

20.

Николай ****** Грудев

Главен счетоводител

288/07.05.2021г.

Част I - имущество

 

 

21.

Йовка ****** Донева

Съдебен деловодител - компютърна обработка на данни

297/11.05.2021г.

Част I - имущество

 

 

22.

Милена ****** Димова

Съдебен секретар

302/12.05.2021г.

Част I - имущество

 

 

23.

Жулиета ****** Жекова

Съдебен секретар

303/12.05.2021г.

Част I - имущество

 

 

24.

Павлина ****** Добрева

Административен секретар

306/12.05.2021г.

Част I - имущество

 

 

25.

Маргарита ****** Георгиева

Съдебен деловодител

312/13.05.2021г.

Част I - имущество

 

 

26.

Милена ****** Крумова

Деловодител СИС

315/13.05.2021г.

Част I - имущество

 

 

27.

Мария ****** Жекова

Призовкар - чистач

316/13.05.2021г.

Част I - имущество

 

 

28.

Иванка ****** Гочева

Съдебен деловодител

318/13.05.2021г.

Част I - имущество

 

 

29.

Йовка ****** Донева

Съдебен деловодител - компютърна обработка на данни

851/09.05.2022г.

Част I - имущество

 

 

30.

Жулиета ****** Жекова

Съдебен секретар

863/10.05.2022г.

Част I - имущество

 

 

31.

Милена ****** Димова

Съдебен секретар

864/10.05.2022г.

Част I - имущество

 

 

32.

Иванка ****** Гочева

Съдебен деловодител

865/10.05.2022г.

Част I - имущество

 

 

33.

Мария ****** Жекова

Призовкар - чистач

871/11.05.2022г.

Част I - имущество

 

 

34.

Иванка ****** Гочева

Съдебен деловодител

873/11.05.2022г.

Част I - имущество

 

 

35.

Маргарита ****** Георгиева

Съдебен деловодител

874/11.05.2022г.

Част I - имущество

 

 

36.

Павлина ****** Добрева

Административен секретар

876/11.05.2022г.

Част I - имущество

 

 

37.

Николай ****** Грудев

Главен счетоводител

895/12.05.2022г.

Част I - имущество

 

 

38.

Милена ****** Крумова

Деловодител СИС

896/12.05.2022г.

Част I - имущество

 

 

ДЕКЛАРАЦИИ ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ

1.

Красияна ****** Николова

Главен счетоводител

1653/

09.07.2019г.

Част I - имущество

 

 

2.

Иванка ****** Чукачева

Съдебен секретар

1733/

17.07.2019г.

Част I - имущество

 

 

3.

Радка ****** Енчева

Съдебен деловодител – компютърна обработка на данни

2827/

29.11.2019г.

Част I - имущество

 

 

4.

Маргарита ****** Георгиева

Съдебен деловодител

1273/

11.07.2022г.

Част I - имущество

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация